header
logo BJM
BJM System

Strona główna BJM System     Strona główna BJM System     O firmie BJM System     Kontakt

menu
ISO 9001: System Zarządzania Jakością
HACCP: Hazard Analysis and Critical Control Points
ISO 22000: System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności
IFS: International Food Standard

BRC Global Standard - Food

BRC/IOP Packaging

EN

Banner Left

 

SYSTEM HACCP

System HACCPSystem HACCP

 

HACCP pochodzi od określenia w języku angielskim Hazard Analysis and Critical Control Points, które tłumaczy się jako Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli. To udokumentowany system identyfikujący zagrożenia zdrowotne, które występują w produkcji żywności oraz środki niezbędne do kontroli zidentyfikowanych zagrożeń.
 

System został opracowany we wczesnym okresie amerykańskiego programu kosmicznych lotów załogowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa mikrobiologicznego żywności dla astronautów. Głównym twórcą była firma Pillsbury Company współpracująca z NASA i laboratoriami armii USA w Natick. Pillsbury zastosował HACCP także do własnych produktów żywnościowych i wprowadził ten system do przemysłu spożywczego.

Obecnie HACCP jest stosowany w zakładach przemysłu spożywczego o różnej wielkości na całym świecie. Posiada międzynarodową akceptację jako system zapewniający uzyskiwanie bezpiecznej żywności. Zasady HACCP opisano w Codex Alimentarius i wprowadzono jako obowiązujące. Również polskie prawodawstwo wprowadza obowiązek wdrożenia systemu HACCP (od 1 maja 2004 roku).
 

System HACCP jest uznawany za najskuteczniejsze narzędzie pozwalające zagwarantować, że żywność nie ulegnie skażeniu lub zanieczyszczeniu i będzie bezpieczna dla konsumenta. Umożliwia przewidywanie zagrożeń, ocenę ryzyka oraz pomaga wyeliminować produkty niebezpieczne i nie spełniające norm jakościowych. HACCP jest systemem prewencyjnym.
 

Korzyści z wdrożenia systemu HACCP:

  Spełnienie wymagań prawnych

  Przygotowanie się do coraz bardziej rygorystycznych wymagań higieniczno-sanitarnych

  Redukcja nadzoru przez władze sanitarne i stopniowe zmniejszenie częstotliwości sprawdzania produktu końcowego

  Szersze włączenie pracowników produkcji w starania o poprawę bezpieczeństwa żywnościowego

  Jasne udokumentowanie występowania oraz eliminacji zagrożeń bezpieczeństwa żywności

  Utrzymanie zapisów jakości stanowiących dowód rzetelnego monitoringu Krytycznych Punktów Kontrolnych

  Partnerski udział w systemie wczesnego ostrzegania

  Obniżenie kosztów produkcji (minimalizacja liczby braków)

  Integracja systemu HACCP z innymi systemami (ISO 9001, ISO 22000, IFS, BRC)

 

System zabezpieczenia zakładów przed szkodnikami projektujemy i realizujemy wspólnie z:
Firma Wielobranżowa DDD
Grzegorz Liwerski
tel. +48 606424419
liwerski@post.pl
 

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Wypełnij druk zapytania.

 

foot
adres
 

strona główna   l   aktualności   l   o firmie   l   kontakt