header
logo BJM
BJM System

Strona główna BJM System     Strona główna BJM System     O firmie BJM System     Kontakt

menu
ISO 9001: System Zarządzania Jakością
HACCP: Hazard Analysis and Critical Control Points
ISO 22000: System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności
IFS: International Food Standard

BRC Global Standard - Food

BRC/IOP Packaging

EN

Banner Left

 

SYSTEM IFS

System IFSSystem IFS

 

IFS - International Food Standard jest skierowany do wszystkich producentów żywności, a w szczególności producentów marek własnych. Został opracowany przez Federację Niemieckich Detalistów (HDE). W roku 2002 został uznany przez GFSI (Global Food Safety Initiative). Z czasem do prac nad wdrażaniem i rozwojem standardu włączyła się Francuska Federacja Handlu i Dystrybucji (FCD).

Obecnie funkcjonuje on w szóstej wersji i cieszy się coraz większą popularnością. Standard składa się z czterech rozdziałów:  1. Protokół Auditu 2. Lista wymagań auditowych 3. Wymagania dotyczące Jednostek Akredytujących, Jednostek Certyfikujących i Auditorów 4. Wytyczne dla raportowania oraz opis portalu IFS

Wymagania określone są w sześciu obszarach:

1. Odpowiedzialność Wyższego Kierownictwa
2. System Zarządzania Jakością ( w tym HACCP)
3. Zarządzanie Zasobami
4. Proces planowania i produkcji
5. Pomiary, Analizy, Doskonalenie
6. Obrona żywności (food defense) i inspekcje zewnętrzne

Jednostki certyfikujące przeprowadzające audity IFS powinny być akredytowane do zgodności z normą EN 45011 z włączonym w jej zakres standardem IFS. Certyfikat jest ważny 12 miesięcy.

Proces certyfikacji może być przeprowadzany tylko i wyłącznie przez akredytowanych auditorów posiadających odpowiednie imienne certyfikaty wydane przez organizację HDE i FCD. 

 

Korzyści z wdrożenia INTERNATIONAL FOOD STANDARD:

  Spełnienie wymogów w zakresie bezpieczeństwa i legalności produktu, we wszystkich obszarach przedsiębiorstwa

  Łatwość interpretacji wymagań standardu (dotyczy w szczególności wymagań technicznych)  

  Budowanie dobrych relacji z sieciami handlowymi (często warunek zaistnienia w sieciach)

  Ograniczenie lub wyeliminowanie auditów klientowskich

  Zapewnienie ciągłego doskonalenia przez możliwość ciągłej obserwacji wszelkich działań i korekty niezgodności

  Obniżenie kosztów poprzez systematyczne działania zapobiegawcze

  Zintegrowanie auditu IFS z innymi systemami to oszczędność czasu i kosztów certyfikacji


Chcesz dowiedzieć się więcej?

Wypełnij druk zapytania.

foot
adres
 

strona główna   l   aktualności   l   o firmie   l   kontakt