header
logo BJM
BJM System

Strona główna BJM System     Strona główna BJM System     O firmie BJM System     Kontakt

menu
ISO 9001: System Zarządzania Jakością
HACCP: Hazard Analysis and Critical Control Points
ISO 22000: System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności
IFS: International Food Standard

BRC Global Standard - Food

BRC/IOP Packaging

EN

Banner Left

 

NORMA ISO 9001:2000 - System zarządzania jakością

Norma ISO 9001:2000Norma ISO 9001:2000

 

System zarządzania jakością PN-EN ISO 9001:2009 jest narzędziem umożliwiającym każdemu przedsiębiorstwu podnoszenie poziomu jakości wytwarzanych wyrobów i/lub oferowanych usług, poprzez ciągłe doskonalenie metod i sposobów działania. Spełnianie wymagań klientów jest podstawowym wymaganiem normy PN-EN ISO 9001:2009. Norma ISO 9001 jest najbardziej rozpowszechnioną normą dzięki swej uniwersalności. Jest z powodzeniem stosowana przez duże korporacje jak i małe firmy.
 

Osiem podstawowych zasad zarządzania jakością:

1. Orientacja na klienta
2. Przywództwo
3. Zaangażowanie pracowników
4. Podejście procesowe
5. Podejście systemowe do zarządzania
6. Ciągłe doskonalenie
7. Podejmowanie decyzji na podstawie faktów
8. Wzajemne korzystne powiązania z dostawcami
 

Korzyści z posiadania systemu zarządzania jakością PN-EN ISO 9001:2009:

  Poprawa skuteczności i sprawności zarządzania

  Uporządkowanie, przejawiające się w racjonalizacji i przejrzystości procesów

  Poprawa konkurencyjności

  Poprawa jakości wyrobów i usług

  Jasny podział kompetencji i odpowiedzialności pracowników

  Spełnienie wymagań klienta i wzrost wiarygodności firmy

  Lepsze wykorzystanie zasobów

  Zmniejszenie kosztów złej jakości i ujawnienie źródeł ich powstawania

  Poprawa renomy firmy

  Udowodnienie stosowania i spełnianie międzynarodowych standardów jakości

  Międzynarodowe uznanie systemu - lepsze warunki zawierania umów i negocjowania cen

 

 

Kroki do wprowadzenia procesowego systemu zarządzania:

1. Diagnoza organizacji
2. Strategia
3. Sporządzenie mapy procesów
4. Modelowanie procesów
5. Wyznaczenie administratorów (właścicieli) procesów
6. Określenie wzajemnych powiązań
7. Opracowanie mierników
8. Zarządzanie i doskonalenie procesów

 

Wdrażanie systemu zarządzania jakością w oparciu o ISO 9001 w administracji realizujemy wspólnie z Instytutem Laudator.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Wypełnij druk zapytania.

foot
adres
 

strona główna   l   aktualności   l   o firmie   l   kontakt