header
logo BJM
BJM System

Strona główna BJM System     Strona główna BJM System     O firmie BJM System     Kontakt

menu
ISO 9001: System Zarządzania Jakością
HACCP: Hazard Analysis and Critical Control Points
ISO 22000: System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności
IFS: International Food Standard

BRC Global Standard - Food

BRC/IOP Packaging

EN

Banner Left

 

NORMA ISO 22000 - System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności

Norma ISO 22000Norma ISO 22000

 

ISO 22000 System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności - Wymagania dla organizacji uczestniczących w łańcuchu żywnościowym - wprowadza ujednolicony i globalnie zharmonizowany standard w zakresie bezpieczeństwa i higieny żywności, ułatwiając jednocześnie implementację systemu HACCP oraz integrację z normą ISO 9001.
 

Norma powstała przy współudziale ekspertów z przemysłu spożywczego, Komisji Codex Alimentarius oraz innych międzynarodowych organizacji. Norma podkreśla konieczność komunikacji na wszystkich etapach łańcucha żywnościowego. Punkt 5.6 Normy rozgranicza konieczność komunikacji zewnętrznej dotyczącej: dostawców i kontrahentów, klientów, władze i służby nadzoru oraz komunikacji wewnętrznej dotyczącej wszystkich zagadnień mających wpływ na bezpieczeństwo żywności w firmie.


Norma wprowadza nowy termin PRP (prerequsite programme), który jest tłumaczony jako
programy warunków wstępnych.

Podczas ustanawiania PRP należy zwrócić szczególną uwagę na:

  higienę personelu

  czyszczenie i dezynfekcję

  zwalczanie szkodników

  środki przeciwdziałania zanieczyszczeniom krzyżowym

  procedury pakowania

  zarządzanie surowcami, składnikami, chemikaliami czy odpadami

 

Można, zatem powiedzieć, że PRP zastępuje i integruje pojęcia takie jak GMP, GHP, GDP.
 

Standard zawarty w nowej normie może podlegać certyfikacji zewnętrznej, ale może być również wdrożony bez potwierdzania zgodności.
 

 

Korzyści z z Systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności wg ISO 22000:2005:

  Międzynarodowa norma harmonizująca obowiązujące wymagania dotyczące zarządzania bezpieczeństwem żywności

  Pomaga zintegrować systemy ISO 9001 i HACCP (certyfikacji poddawana jest jedna norma)

  Obejmuje swoim zakresem wszystkie organizacje w łańcuchu żywnościowym

  Usprawnia komunikację wewnętrzną i zewnętrzną

  Posiada strukturę analogiczną do pozostałych norm dotyczących systemów zarządzania, ułatwiając integrację systemu z systemami zarządzania jakością oraz środowiskiem

  Jest podstawą do auditowania i certyfikacji

  Zawiera przewodnik wdrażania

 

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Wypełnij druk zapytania.

foot
adres
 

strona główna   l   aktualności   l   o firmie   l   kontakt