header
logo BJM
BJM System

Strona główna BJM System     Strona główna BJM System     O firmie BJM System     Kontakt

menu
ISO 9001: System Zarządzania Jakością
HACCP: Hazard Analysis and Critical Control Points
ISO 22000: System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności
IFS: International Food Standard

BRC Global Standard - Food

BRC/IOP Packaging

EN

Banner Left

 

STANDARD BRC/IOP

BRC/IOPBRC/IOP

 

BRC/IOP Packaging and Packaging Materials to techniczna norma i protokół dla przedsiębiorstw produkujących i dostarczających materiały do pakowania żywności dla detalistów markowych produktów.

BRC jest stowarzyszeniem handlowym reprezentującym 90% brytyjskiego handlu. W jego skład wchodzą wielkie sieci handlowe, supermarkety, a także małe narożne sklepiki. BRC jest bezpośrednio zaangażowane w wiele kwestii wpływających na detalistów i konsumentów, włączając bezpieczeństwo żywności, wszystkie formy legislacji, e-commerce oraz zagadnienia związane z ochroną środowiska.


IOP to stowarzyszenie producentów opakowań, zostało założone w 1947 roku w Wielkiej Brytanii. Jego celem jest kształcenie kadr w różnych przemysłach. IOP dostarcza materiały dydaktyczne, organizuje kursy i szkolenia na temat technologii w przemyśle opakowań. Akredytuje i przyznaje nagrody w różnych dziedzinach, zarówno samodzielnie jak i z innymi organizacjami.
 

Związek pomiędzy BRC i IOP:

IOP dołączyło do BRC w opracowaniu normy dla materiałów do opakowań żywności. Norma jest logicznym rozszerzeniem już istniejącej normy BRC GLOBAL STANDARD – FOR FOOD SAFETY. Podczas rozwoju normy pod uwagę zostały wzięte stowarzyszenia handlowe reprezentujące sektory opakowań: papier, drewno, aluminium i stal, szkło i plastik.
 

Treść i budowa:

Norma składa się z czterech sekcji :

Sekcja I : Przedkłada genezę oraz opisuje formę prezentowanej normy

Sekcja II : Opisuje wymagania standardu, które muszą być spełnione przez firmę celem uzyskania certyfikatu

Sekcja III : Zawiera informacje na temat wyboru jednostki certyfikującej oraz szczegółowo opisuje proces certyfikacji

Sekcja IV : Opisuje katalog standardów BRC Global, zawarte w nich informacje oraz strony (uczestników), dla których są one dostępne


Norma rozróżnia 2 kategorie opakowań a zawarte w niej drzewko i przykłady kategorii produktów pomogą firmie określić do jakiej kategorii należą produkowane przez nią opakowania. Zawarte w sekcji II wymagania są opisane oddzielnie dla poszczególnych kategorii produktów przy zachowaniu generalnej struktury :

1. Zaangażowanie najwyższego kierownictwa i ciągłe doskonalenie
2. System zarządzania ryzykiem i zagrożeniami
3. System zarządzania jakością i bezpieczeństwem
4. Standardy dla zakładu
5. Kontrola produktu i procesu produkcyjnego
6. PersonelKorzyści z wdrożenia BRC/IOP:

Norma jest wszechstronna w zakresie dotyczącym jakości, higieny i bezpieczeństwa produktu w przemyśle opakowań.

Wyższe bezpieczeństwo produktu i niższe ryzyko odpowiedzialności za produkt

Ograniczenie auditów klientowskich i zwiększenie zaufania producentów żywności do dostawców opakowań

Możliwość ciągłej obserwacji wszelkich działań i korekty niezgodności

Ujednolicanie międzynarodowych standardówChcesz dowiedzieć się więcej?

Wypełnij druk zapytania.

foot
adres
 

strona główna   l   aktualności   l   o firmie   l   kontakt