header
logo BJM
BJM System

Strona główna BJM System     Strona główna BJM System     O firmie BJM System     Kontakt

menu
ISO 9001: System Zarządzania Jakością
HACCP: Hazard Analysis and Critical Control Points
ISO 22000: System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności
IFS: International Food Standard

BRC Global Standard - Food

BRC/IOP Packaging

EN

Banner Left

 

SYSTEM BRC

BRCBRC

 

BRC GLOBAL STANDARD – FOR FOOD SAFETY jest skierowany do producentów żywności, a w szczególności producentów marek własnych. Standard został opracowany w Wielkiej Brytanii w 1998 roku przez British Retail Consortium. Na dzień dzisiejszy obowiązuje szóste wydanie standardu, cieszącego się dużą popularnością na całym świecie.


BRC GLOBAL STANDARD - FOR FOOD SAFETY obejmuje następujące obszary działania zakładu produkcyjnego:

1. Zaangażowanie najwyższego kierownictwa
2. Plan bezpieczeństwa żywności - HACCP
3. System zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności
4. Standardy obowiązujące w zakładzie
5. Kontrola produktu
6. Kontrola procesu
7. Personel
 


Przedsiębiorstwo powinno posiadać oryginał standardu (wymóg 1.1.7). Standard jest dostępny do zakupienia w polskiej wersji językowej - www.brcglobalstandards.com.
Audit może być przeprowadzony w następujących opcjach:
- audit zapowiedziany
- audit w pełni niezapowiedziany
- dwuczęściowy audit niezapowiedziany
(część 1 - niezapowiedziany audit dobrych praktyk produkcyjnych. Część 2 – zapowiedziany audit systemów i dokumentacji)

Opcję wybiera przedsiębiorstwo w porozumieniu z jednostką certyfikującą.


Okres ważności certyfikatu BRC Global Standard – Food uzależniony jest od liczby i rodzaju niezgodności zidentyfikowanych podczas auditu i wynosi 6 lub 12 miesięcy.

 

Korzyści z wdrożenia BRC Global Standard - Food:

  Spełnienie wymogów w zakresie bezpieczeństwa i legalności produktu we wszystkich obszarach przedsiębiorstwa

  Eliminacja zbyt dużej liczby auditów w zakładach spożywczych

  Audit certyfikujący BRC zawiera również potwierdzenie, że w zakładzie został wdrożony i jest utrzymywany system HACCP oraz system zarządzania jakością

  Otwarcie drogi do współpracy z sieciami handlowymi lub ugruntowanie (wzmocnienie) tej współpracy

  Zapewnienie doskonalenia przez możliwość ciągłej obserwacji wszelkich działań i korekty niezgodności

  Obniżenie kosztów poprzez systematyczne działania zapobiegawcze

 

Inne standardy BRC:

 

BRC/IOP Packaging and Packaging Materials - IOP dołączyło do BRC w opracowaniu normy dla materiałów do opakowań żywności. Norma jest logicznym rozszerzeniem już istniejącej normy BRC GLOBAL STANDARD – FOR FOOD SAFETY. Podczas rozwoju normy pod uwagę zostały wzięte stowarzyszenia handlowe reprezentujące sektory opakowań: papier, drewno, aluminium i stal, szkło i plastik.

BRC Global Standard – Storage and Distribution - dedykowany firmom zajmującym się magazynowaniem i transportem żywności, opakowań i innych dóbr konsumpcyjnych. Element łańcucha pomiędzy producentem a sprzedawcą.

BRC Global Standard – Consumer Products skierowany jest do producentów artykułów typu „non-food” (np. producentów kosmetyków, tekstyliów, szkła, zabawek, AGD, RTV itp.). Standard został opracowany przez British Retail Consortium (BRC) w sierpniu 2003 roku.

BRC/FDF* Standard – Non-GM Food dotyczący produkcji żywności i jej składników wolnych od organizmów genetycznie modyfikowanych.
*FDF – Food and Drink Federation
 

Ponadto BRC jest wydawcą pomocniczych przewodników dla dobrych praktyk dotyczących:
- reklamacji,
- detekcji ciał obcych,
- auditów wewnętrznych,
- zabezpieczenia przed szkodnikami,
- identyfikowalności,
- przywołania (zwrotu) produktów z rynku

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Wypełnij druk zapytania.

foot
adres
 

strona główna   l   aktualności   l   o firmie   l   kontakt